eu.nike 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Ochrona danych osobowych na stronie eunike.me odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Do przepisów, o których mowa w ust. 1 należą w szczególności:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej RODO,

Ustawa z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych

3. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym wymienionymi w § 1 ust. 2

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.

c. w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

§2

Administrator danych osobowych

 

1. Administratorem danych w rozumieniu RODO, jest Eunika Tabak. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania strony można uzyskać w Cieszynie, ul. Śrutarska 20, 43-400 Cieszyn.

 

§3

Cel przetwarzania danych osobowych

 

1. Celem przetwarzania danych jest:

a. świadczenia usług drogą elektroniczną,

b. działalność informacyjna i promocyjna.

 

§4

Zakres, okres przechowywania i odbiorcy danych osobowych

 

1. W ramach prowadzonej strony przetwarza się dane osobowe w zakresie:

a. adres email

b. imię i nazwisko

c. numer telefonu

2. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.

3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo:

a. dostępu do treści swoich danych,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. usunięcia danych osobowych,

d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

4. Dla danych osobowych, których podstawą prawną jest wyrażona zgoda użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby korzystać ze świadczonych usług.

6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

§5

Bezpieczeństwo danych osobowych

 

1. Administrator danych zapewnia aktualne standardy zabezpieczeń celem zminimalizowania skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

2. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora danych albo przez Podmiot przetwarzający (firma świadcząca usługę utrzymania serwisu).

3. Na stronie eunike.me stosowany jest bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

4. Przechowywanie danych osobowych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

eu.nike

Eunika Tabak

 

+48 603 29 28 29

eunika.tabak@gmail.com

 

ul. Śrutarska 20

43-400 Cieszyn

Email
Wiadomość
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Dziękuję za wiadomość!
Proszę uzupełnij wszystkie wymagane pola